OSLOFJORD


På midten av 30-tallet besluttet man i NAL's ledelse å bygge nok et nytt passasjerskip som skulle få navnet Oslofjord (som på en måte erstattet det første skipet Kristianiafjord). Det ble bygget ved A.G. Weser, Bremen, Tyskland og overlevert rederiet 4. juni 1938 og straks satt inn i trafikken på New York. Dermed startet en ny epoke i rederiets historie. Men dessverre: allerede l. desember 1940 kom meldingen om at Oslofjord hadde gått på en mine og hadde sunket utenfor Tyne.

Det var nok bittert for NAL å miste sitt flunkende nye skip, ikke minst etter de løftene britene hadde gitt, nettopp for å unngå miner og undervannsbåter. Meningen var jo at Oslofjord skulle gå til Clyde utenfor Glasgow. I stedet ble det den farlige østkysten. 1. desember - like uten munningen av Tyne - detonerte en akustisk mine midt under skipet. Det førte til alvorlig lekkasje. Men de lokale marinemyndighetene nektet kapteinen å føre skipet videre opp Tyne, av redsel for at skipet skulle synke og således sperre havneløpet.

Resultatet ble derfor at Oslofjord måtte landsettes på den værharde kyststrekningen utenfor moloene. Et par vinterstormer førte til at vraket gravde seg mer og mer ned i sanden og brakk i to.

Under minesprengningen mistet et medlem av mannskapet livet.