KRISTIANIAFJORD


Bare tre år etter at NAL (Den Norske Amerikalinje) var stiftet, ble det første skipet satt inn i passasjertrafikken mellom Norge og USA, etter at det ble sjøsatt 23. november 1912. Da skipet ble levert fra Cammell Laird & Co.Ltd. Birkenhead Storbritannia 22. mai 1913 og startet på sin jomfrutur, følte man det som en nasjonal begivenhet over hele landet.
Da Kristianiafjord ankom hovedstaden 25 mai samme år - etter en triumfferd langs kysten med Kong Haakon, Storting og Regjering ombord - var avisene fulle av begeistrede reportasjer, og folk gikk mann av huse for å se det vakre skipet legge til kai.
I løpet av det første driftsåret 1913 gjorde Kristianiafjord fem turer til New York. 15 juni 1917 led Den norske Amerikalinje et stort tap da Kristianiafjord på vei til New York strandet ved Cap Race utenfor New Foundland. Skipet hadde 868 passasjerere ombord, pluss fullt mannskap. Heldigvis ble alle berget i god behold og senere brakt hjem til Norge med den svenske Amerikalinjen Stockholm.

Man håpet en stund at NALs første, stolte passasjerskip skulle berges. Men etter en kraftig storm 28. juli måtte skipet oppgis utenfor New Foundland-bankene, til det gikk med i en kraftig storm. En skipsklokke, trolig fra brua eller utkikkstønnen, ble for en del år tilbake forært Norsk Sjøfartsmuseum fra en amerikansk dame. Den var kjøpt i en brukthandel i New York. Det skal ellers finnes en god del ting fra Kristianiafjord i lokaldistriktet der skipet gikk ned, sies det.