Passasjerskipene til Den Norske AmerikalinjeForsiden på Den store boken om amerikabåtene

Den Norske Amerikalinje (NAL) ble stiftet 27. august 1910 på Børsen i Kristiania.Det første skip, som fikk navnet Kristiania, ble kontrahert ved Cammel, Laird & Co. Ltd. i Birkenhead, England, 31. desember 1911. Og det til tross for at den finansielle stilling i selskapet på den tid var nokså uklar. Men ved forente krefter i så vel Norge som USA, og med økonomisk støtte fra Stortinget, nådde man året etter 12 millioner kroner da aksjetegningen ble avsluttet.

Forfatteren Yngvar Holm – som selv var mannskap på Oslofjord (2) og legendariske Stavangerfjord – har skrevet det som Dagbladet karakteriserer som den definitive boken om amerikabåtene. Den er utgitt på det maritime Edvard’en Forlag A/S i Bergen.

I november 2005 var boken allerede utsendt i tredje opplag på til sammen 8.500 eksemplarer, og fjerde opplag er under forberedelse.

”Den store boken om amerikabåtene” har fått enestående god mottagelse av så vel publikum som mediene. Noen korte utdrag og presseklipp finnes under presseomtale.

Vil du vite mer om forlaget og de øvrige sjømannsbøker, kan du søke på www.edvarden.no. Og vil du lese om forfatteren, kan du gå inn på www.yngvarholm.com